J&D Assisting Systems

Index News
Utbildning Contact
FörstudieSimulering


För att testa om den tilltänkta lösningen är lämplig för vidareutveckling kan simuleringar utföras teoretiskt med hjälp av någon form av programvara.


Komponentval


Lämpliga komponenter väljs ut för att få en så optimal lösning som möjligt. Beroende på typ av applikation vägs flera faktorer in i komponentvalet. Ett lågt pris är ofta viktigt men även tillgänglighet och strömförbrukning påverkar valet.


Test på kopplingsdäck


För att testa att lösningen och komponenterna fungerar tillfredställande kopplas lösningen upp på ett kopplingsdäck. Ett kopplingsdäck har anslutningar för spänning och ett stort antal banor med hål där komponenter kan monteras. Komponenterna ansluter man sedan med hjälp av kopplingstråd. Fördelen med ett kopplingsdäck är att ingen lödning krävs och det är enkelt att göra modifieringar i uppkopplingen.


Prototypkort


I vissa fall kan det även vara bra att montera komponenterna på ett prototypkort. Ett prototypkort har färdiga hål för komponenterna men det krävs lödning för monteringen. Prototypkort används framförallt om produkten endast ska tillverkas i enstaka exemplar, då kan bygget på prototypkortet bli en färdig lösning. Ska produkten tillverkas i flera exemplar är det dock oftast bättre att använda ett mönsterkort istället.
Utvecklingsfaserna:

Förstudie


Design av elschema och mönsterkort


Lödning och montering


Mjukvaruutveckling


Test och verifiering