J&D Assisting Systems

Index News
Utbildning Contact
Design av elschema och mönsterkortElschema


Efter att tillfredställande resultat uppnåtts från testet på kopplingsdäck designas ett elschema. Samtliga komponenter som användes på kopplingsdäcket ritas in i schemat. Elschemat designas med hjälp av en programvara, exempelvis KiCAD som vi använder. Om möjligt görs det förenklingar i elschemat, eventuellt kan vissa komponenter reduceras bort eller andra förbättringar göras.


Mönsterkort


Det färdiga elschemat används sedan som underlag till mönsterkortdesignen. Komponenterna placeras ut på lämpliga ställen på kortet. Flera faktorer påverkar placeringen av komponenterna, man får planera noga så att signaldragningen går att genomföra på ett bra sätt. Samtidigt så vill man ofta placera komponenterna så tätt som möjligt för att minimera storleken på det färdiga mönsterkortet.
Utvecklingsfaserna:

Förstudie


Design av elschema och mönsterkort


Lödning och montering


Mjukvaruutveckling


Test och verifiering