J&D Assisting Systems

Index News
Utbildning Contact
MjukvaruutvecklingEmbedded programmering


Med embedded avses lågnivå(hårdvarunära) programmering där man styr någon typ av mikroprocessor. Ofta är utrymmet fysiskt begränsat i enheten vilket innebär att det är viktigt att komponenterna som används tar liten plats. Även minnesutrymmet är begränsat i systemet så när man prgrammerar embedded är det viktigt att vara sparsam med minnesutnyttjande och att optimera sin kod. Språket som nästan alltid används för att styra mikroprocessorn är C.


Högnivåspråk


Proggramerar man istället i ett högnivåspråk är användningsområdet annorlunda. Programmen används ofta i en dator och kan då stödja flera olika operativsystem. Större fokus kan läggas på grafiskt gränssnitt och programmen kan då bli mer användarvänliga. Vanliga språk som används är C++ eller Python.
Utvecklingsfaserna:

Förstudie


Design av elschema och mönsterkort


Lödning och montering


Mjukvaruutveckling


Test och verifiering