J&D Assisting Systems

Index News
Utbildning Contact
Test och verifieringFunktionstester


Efter att komponenter är monterade och mjukvaran är installerad är det mycket viktigt att testa alla funktioner hos produkten för att säkerställa att den fungerar korrekt. Med en testrigg kan man testa alla viktiga funktioner hos produkten för att verifiera att den fungerar tillfredställande, ofta görs detta test på flera enheter.


Certifiering


Om en elektrisk produkt sedan ska kunna säljas behövs oftast någon typ av certifiering. En vanlig certifiering är CE-märkning men även ESD eller EMC kan vara nödvändligt. För att få någon av dessa certfieringar skickas produkten iväg till ett testhus där den ska klara av olika tester. Vi försöker alltid designa produkterna vi tillverkar så att de uppfyller de olika certifieringarna.
Utvecklingsfaserna:

Förstudie


Design av elschema och mönsterkort


Lödning och montering


Mjukvaruutveckling


Test och verifiering